2016 metų valdyba

2016 metų VLB Štutgarto apylinkės valdybą sudarė (nuotraukoje iš kairės į dešinę):

  • Birutė Sakalauskienė – renginių organizavimas;
  • Robertas Greičius – internetinio puslapio administratorius;
  • Giedrė Sakalauskaitė – ansamblio atstovavimas;
  • Rasa Modic – finansai, vokiška korespondencija;
  • Agnė Dargienė – sekretorė, lietuviška korespondencija, raštvedyba.