2017 metų valdyba ir savanoriai

Kasmetinio Štutgarto lietuvių bendruomenės narių susirinkimo metu 2017 m. vasario 5d. buvo išsirinkta nauja valdyba 2017 metams:

  • Agnė Dargienė – rūpinasi administravimu, el. korespondencija;
  • Asta Totilaitė – finansų, ansamblio atstovavimas;
  • Giedrė Rowohlt – ansamblio atstovavimas, komunikacija su Forum den Kulturen;
  • Karolis Genutis – liturginių apeigų organizavimas;
  • Robertas Greičius – internetinio puslapio priežiūra, maketavimo darbai.

(Nuotraukoje viršuje iš kairės į dešinę: Robertas Greičius, Giedrė Rowohlt, Agnė Dargienė, Asta Totilaitė, Karolis Genutis)

Esame jauni, entuziastingi, veiklūs bei ieškantys naujų galimybių mūsų bendruomenei. Visais aktualiais klausimais mes esame pasiekiami labai paprastai – el. paštu stutgartas@vlbe.org.