Lietuviškos Šv. Mišios Štutgarte

Šv. Mišias laikys kunigas dr. Virginijus Grigutis. Po pamaldų visi susirinkusieji gretimose patalpose galės pabendrauti su kunigu, bus aptartos reguliarių lietuviškų pamaldų bei kitų liturginių apeigų poreikis bei galimybės mūsų apylinkėje.
Maloniai kviečiame visus tikinčiuosius susirinkti bendrai lietuviškai maldai.

Pagarbiai,
VLB Štutgarto apylinkės valdyba

Ši naujiena buvo paskelbta Štutgarto lietuvių bendruomenės Facebook paskyroje. Prisijunk prie mūsų @StutgartoLietuviai!