Šv. Sakramento adoracija

viečiame visus tikinčiuosius į naktinę Šv. Sakramento adoraciją Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmių proga

St.Mauritius Katolische Kirche, Talbachstraße 2, 75015 Bretten

14.08.2017 – 15.08.2017
Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės. Naktinė šv.Sakramento adoracija
Mt 13 („Jei įkritęs į žemę grūdas neapmirs, jis neduos vaisiaus“)

Kviečiame visus tikinčiuosius į naktinę Šv. Sakramento adoraciją šv.Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmių proga. Adoracija vyks adresu:  St.Mauritius Katolische Kirche, Talbachstraße 2, 75015 Bretten. Adoracijos pradžia: 14.08.2017, 22:00 val. Adoraciją užbaigsime iškilmingomis šv.Mišiomis ir Agape:  15.08.2017, 7:00. Neturintiems galimybės išbūti visą naktį kviečiame bent trumpam laikui pabūti bendroje maldoje su mumis ir melstis jūsų asmenine intencija.

Šv. Sakramento adoracijos metu melsimes prašydami  šv. Mergelės Marijos nuolatinės globos bei užtarimo, Rožinio maldoje apmąstysime šventuosius slėpinius pagal garbingajį Dievo tarną palaimintą arkivyskupą Teofilių Matulionį. Apmąstysime Kristaus kančios kelią drauge žvelgdami į Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kančias. Pasimelsime, kad išliktume tvirti, kad nepalūžtume, kad gyventume tiesioje. Pasimelsime taip pat prašydami, kad Dievo tarnas ir tikėjimo kankinys arkivyskupas Teofilius būtų paskelbtas šventuoju. Adoracijos metu šlovinsime Viešpatį ir skaitysime skaitinius iš šventojo Rašto.

„..jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių…“ Kaip kviečių grūdas, krintantis į tamsią žemę, kriskime ir mes į nakties gelmes apmirdami šioje maldoje, kad galėtumeme prisikelti su Jėzaus šviesa.

P.S. Kviečiame visus aktyviai savanoriauti organizuojant mūsų maldą (pvz., šlovinimas, šv. Rašto skaitymas, papuošimas). Prašome šią žinią pasidalinti su visiais artimaisiais, draugais, pažįstamais, kunigais, diakonais, venuoliais, kurie norėtų prisijungti prie bendros užtarimo maldos. Visais klausimais prašome kreiptis į Karolį Genutį, El. Paštas: karolis.genutis@gmail.com. Štutgarto lietuvių bendruomenė.

Nacht der Anbetung in Neibsheim St. Mauritius

Die Nacht der Anbetung beginnt am Montag, 14. August 2017 um 22.00 Uhr und endet am nächsten Morgen mit einer Eucharistiefeier um 7.00 Uhr.
Mit Liedern, Meditationen, Gebet und Stille wird das eucharistische Geheimnis und die Bedeutung Marias für die Kirche und den  persönlichen Glauben betrachtet , denn am 15. August feiert die Kirche das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel.  
Anschließend sind alle zum Frühstück eingeladen
Die litauische Gemeinde Stuttgart lädt ganz herzlich zu dieser besonderen Nacht des Gebets ein. Jede und jeder ist herzlich willkommen!
Anfahrt von Stuttgart:
Auf B 10, B 35, Richtung Bretten/Büchig/Neibsheim
Kirche steht an der Talbachstraße 2 Richtung Ortsausfahrt nach Gondelsheim
Anfahrt aus Richtung Frankfurt:
A 5 bis Ausfahrt Bruchsal; B35 Richtung Bretten, Abfahrt Gondelsheim, Ortsmitte Richtung Neibsheim; Ortseingang Kirche;
Parkmöglichkeiten beim Friedhof.
Mit freundlichen Grüßen aus Neibsheim,

Beate Bachmann, Sprecherin des Gemeindeteams, St. Mauritius
Am Schloßbuckel 55
75015 Bretten-Neibsheim
Tel: 07252/80343
Mail: bachmann.fam@gmx.de

Ši naujiena buvo paskelbta Štutgarto lietuvių bendruomenės Facebook paskyroje. Prisijunk prie mūsų @StutgartoLietuviai!