Kalėdinė nuotaika atkeliavo jau ir į Štutgartą…

Gruodžio 5 dieną, VLB Štutgarto apylinkėje šurmuliavo pirmosios lietuviškos kalėdinės dirbtuvės-mugė. Buvo pakviesti ne tik bendruomenės nariai su šeimomis, bet ir visi apylinkėje gyvenantys tautiečiai.

Renginį, šventomis Mišiomis visai šeimai, šv. Juozapo parapijos koplytėlėje pradėjo kunigas dr. V. Grigutis, kuriam savo giesmėmis talkino lietuviškas Štutgarto ansamblis „RI-DIG-DO“. Po to visi, džiaugsmingai nusiteikę, persikėlė į šv. Juozapo parapijos bendruomenės salę ir pasiruošė bendrą šventinį stalą. Renginio pradžioje skambėjo valdybos narių bei kunigo padėkos žodžiai ir linkėjimai. Vėliau mūsų mažuosius apylinkės narius aplankė vaiduokliai iš palėpės. Su jais mažieji šoko, dainavo ir žaidė žaidimus. Vaiduokliams talkino ansamblis „RI-DIG-DO“ su vadovu Juozu Vasiliauskiu priešakyje. Pašokę ir padainavę, mažieji bendruomenės nariai deklamavo eilėraščius ir visi kartu ieškojo Kalėdų senelio laiško.

Po linksmosios programos, kurią parengė lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“ mokytojai: Diana Kūgienė, Rolanda Azadeh bei Juozas Vasiliauskis, vaikai rašė laiškus Kalėdų seneliui ir galėjo užsiimti rankdarbiais keturiose skirtingose dirbtuvėlėse. Tiek maži, tiek ir dideli galėjo pasigaminti kalėdines sveikinimo atvirutes, kalėdinius žaisliukus ir dekoracijas iš popieriaus, siūlų, šiaudų ar spalvotų lempučių. Už dirbtuvėles-mugę dėkojame auksarankėms Jolitai Laukžemienei ir Erikai Bagdonavičienei bei dirbtuvių meistrams Daivai ir Egidijui Paljuliams, Modestui Dargiui.

Kol vaikai darbavosi dirbtuvėlėse, tėveliai šnekučiavosi, šoko ir dainavo kartu su Štutgarto apylinkės ansambliu „RI-DIG-DO“. Tik vėlų vakarą vis dar skambant nuostabiems armonikos akordams nenoriai pamažu susirinkusieji pradėjo skirstytis namo vieni kitiems linkėdami džiugių artėjančių švenčių.

 

Dar kartą dėkojame visiems susirinkusiems už gausų vaišių stalą, už gerą nuotaiką ir šiltus pokalbius.

 

Iki kitų susitikimų!!!