Lituanistinė mokyklėlė „Traukinukas“

Štutgarto lituanistinė mokyklėlė „Traukinukas“, šį rudenį švęsianti 5-ąjį savo gyvavimo jubiliejų, yra unikali dovana mūsų vaikams, vedant juos prie lietuviškų šaknų savo protėvių dvasinio paveldo – kalbos ir kultūros atradimo ir gilesnio pažinimo.

Mokyklos vadovė: dr. Sandra Petraškaitė-Pabst,
El. Paštas: Sandra.Petraskaite-Pabst@gmx.net
Tel. Nr.: 015172620076

Grupių mokytojai:
Ikimokyklinio amžiaus: Daiva Sell, Kristina Gerulaitytė-Greičė, Irena Adomonienė
Pradinukų: Sandra Petraškaitė-Pabst
Vyresniojo amžiaus: Dijana Kūgienė
Muzikos mokytojai: Juozas Vasiliauskis ir Rolanda Azadeh
Folklorinio būrelio: Irena Adomonienė

Užsiėmimų trukmė: nuo 9.45 iki 13 val.
Užsiėmimo datos: žiūrėkite puslapio kalendoriuje.
Mokestis: 10 eurų už vieną užsiėmimą.

Adresas:
St. Joseph Gemeinde
Finkenstraße 36
70199 Stuttgart

Dvikalbis auklėjimas – darbas, kuriam reikia didelio sąmoningumo

Sandra Petraškaitė-Pabst yra lietuvė, sukūrusi šeimą Vokietijoje. Baigusi germanistikos studijas, šiuo metu dirba Štutgarto universitete, aktyviai dalyvauja kuriant lituanistinę mokyklą. Su dienraščio „bernardinai.lt“ skaitytojais ji dalijasi mintimis apie gyvenimo svetur patirtį bei naujai atrandamo lietuviškumo vertę.

Jos pilną interviu skaitykite bernardinai.lt puslapyje

Projektas „Tau, mamyte, mano knyga“ Štutgarte

Remdami Seimo nutarimą, 2016-uosius metus Lietuvoje paskelbti Bibliotekų Metais, nusprendėme Štutgarto mokyklėlėje „Traukinukas“ prisidėti prie šio prasmingo minėjimo savais renginiais.

Norėdami pabrėžti knygos reikšmę mūsų vaikų lituanistiniame ugdyme ir tuo pačiu pagerbti mamytes, kurios savo vaikams nuo pat kūdikystės nepailsdamos skaito vakaro pasakėles, taip atskleisdamos lietuvių kalbos turtingumą ir stilistinę įvairovę, pratindamos tiesiog pamilti knygą, balandžio mėnesio užsiėmimų metu numatėme projektą „Tau, mamyte, mano knyga“. Visose trijose amžiaus grupėse vaikai kirpo, rišo, klijavo puslapius į knygutę planavo jos turinį, skirtą savo mamai. Ant knygos viršelio vaikai piešė savo mamos portretą, o į kitus puslapius talpino gražiausius eilėraščių posmelius, aprašė ir piešė vaizdelius iš savo šeimos gyvenimo kasdienybės, gyrė mamas už skaniai gaminamą valgį, už kartu praleistą laiką.

Balandžio 23-ąją, Pasaulinės knygos dieną šventiško koncerto metu, skirto artėjančiai Mamos dienai, vaikai sudainavo dainas „Tau mano mamyte“, „Naktelės žiedai“, „Aš myliu džiazą“, padarė savo sukurtų knygelių parodelę, pabaigoje jas įteikdami savo mamai.

Gera buvo matyti džiaugsmą ir pasidižiavimą tokia unikalia dovana mamyčių akyse, vartant savo vaiko, kaip autoriaus, jai skirtą lietuvišką knygelę. Ačiū mūsų mokyklėlės mokytojams už susitelkimą ir kūrybiškumą, stiprinant mamų ir vaikų ryšį per lietuvišką žodį. O Bibliotekų Metai dar tik įpusėjo.

Būtų gražu, jei galėtume bendradarbiauti su kitomis mokylėlemis ir pasikviesti į Vokietiją vaikų knygų autorių į susitikimą su mūsų lituanistinių mokyklėlių mokiniais.

Štutgarto mokyklėlės “Traukinukas” vadovė Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst

Lietuviška bibliotekėlė

Kartu su lituanistine mokyklėle yra įkurta ir lietuviška bibliotekėlė.

Turimos knygos:

 • Kirvaitienė, Alina, 2004, Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai. Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams, Šiauliai
 • Maironiui 150, Maironis. Pavasario balsai. Tekstus skaitė Andrius Bialobževskis.
 • Mašiotas, Pranas,2005, Vaikučių pasakėlės. Ramduva.
 • Marcinkevičius, Justinas, 2012, Laukinė kriaušė. Alma Littera.
 • Maironis, 2005, Poezija. Mokinio skaitiniai, Žaltvykslė.
 • Skučaitė Ramutė, 2011, Audžiu lietuvišku žodžiu. Žuvėdra.
 • Skučaitė, Ramutė, 2012, Atsiprašau, slibinuk. Pjesės vaidinti vaikams. Tyto Alba.
 • Tupikas, Pranas, 2009, Lietuviški žvangučiai, Skaitiniai viso pasaulio lietuvių mažų vaikų tėvams, močiutėms ir seneliams. Pirma knyga. Vilnius. Homo liber.
 • Tupikas, Pranas, 2009, Lietuviški žvangučiai. Skaitiniai viso pasaulio lietuvių augesnių vaikų tėvams, seneliams, močiutėms ir patiems vaikams. Antra knyga. Vilnius. Homo liber.
 • Tupikas, Pranas, 2009, Lietuviški žvangučiai. Skaitiniai viso pasaulio lietuvių jaunuomenei, gimnazistams, aukštesniųjų klasių mokiniams ir visiems, mylintiems Tėvynę Lietuvą. Vilnius. Homo liber.

DVD:

 • Šoks berniukai šokinį. Vaizdo įrašai. Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos bei Žemaitijos šokiai. 4 DVD
 • Sabolius, Juozas, Öhmann, Jonas, 2011 Laisvės trajektorijos. Dokumentinis filmas. Apie 50-ies metų okupaciją ir priespaudą. Apie ryžtą susigrąžinti laisvę. Apie Lietuvą ir jos žmones.
 • Marcinkevičienė, Ona, Šatkauskienė, Vida, 2010, Lietuvio namai, Gyvoji tradicija. Lietuvos liaudies kultūros centras. Filme « Lietuvio namai » parodomi senųjų kaimų, sodybų vaizdai, stabtelėjama prie atskirų sodybos ir namų vidaus elementų. 50 minučių.
 • Vabalas, Raimondas, Skrydis per Atlantą. Filmas pasakoja narsiųjų Lietuvos sūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą istoriją. 95 minutės.
 • Antanaitienė, Raminta, Buseckaitė, Aldona, 2008, Iš Maironio rinkinio. Maironio lietuvių literatūros muziejus.

CD:

 • Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkursas “Tramtatulis” 2011. Kompaktinėje plokštelėje išgirsite skirtingų Lietuvos regionų įvairių žanrų lietuvių liaudies dainų, pasakojimų, instrumentinės muzikos kūrinių, atliekamų XXI a. vaikų – folkloro tradicijų perėmėjų.
 • Kolekcija, lietuvių aktorių balsai. Skaito R. Paliukaitytė. 2 CD. Martynas Vainilaitis. Eilėraščiai. Justinas Marcinkevičius, Grybų karas. Bernardas Brazdžionis Meškiukas rudnosiukas. Kazys Binkis, Meškeriotojas. Kristijonas Donelaitis. Metai. Antanas Miškinis, Jonas Šiožinys, Kazys Binkis. Lyrika.