„Traukinuko“ lankytojai ruošiasi Velykoms

Mieli vaikai ir tevėliai,
noriu pasveikinti visus kuo nuoširdžiausiai su artėjančiomis Velykomis. Tik pasiruošus galime išgyventi jų prasmę ir pajusti dvasinį pakilimą, išsiveržti iš kasdienybės vagos. Taigi ir mūsų mokyklėlės užsiėmimai, kurių turime tiek nedaug metų bėgyje, prilygsta mažai šventei.
Balandžio 1-ąją mokyklėlės užsiėmime peržiūrėjome filmą "Margučių rytas", muzikos mokytojas Juozas Vasiliauskis dainavo su vaikais daineles: Avižėla, iškulta buvai, Išėjo tėvelis į mišką, mokė naujos dainelės "Velykų saulutė".  Visi kartu tėveliai, mokytojai ir vaikai žaidėm ir šokom lietuvių liaudies žaidimus: Skrido žvirblis, Garnys, garnys tur ilgas kojas.
Po pertraukos vaikų laukė velykinės kūrybinės dirbtuvėlės: marginom kiaušinius karštu vašku, skutinėjom svogūnų lukštais margintus kiaušinius peiliukais. Draugiškoje ir savitarpio pagalbos atmosferoje pabuvoję pažadinome ne tik pavasarėlį savyje, bet ir norą dar daugiau išmokti lietuviškai.
Šiomis dienomis, kai įvairi tarptautinė spauda kasdieną praneša apie Lietuvai tokį džiaugsmingą Vasario 16-osios akto radimo įvykį, pradedi nejučia naujom akim žvelgti ir į Lietuvos, Vokietijos ir Europos istoriją. Turim ir galim jaustis laimingi laisvai ir natūraliai būdami ir išgyvendamai tai, kas esame: svarbiais Europos istorijos kūrėjais.

Su artėjančiom Šventėm!!!

„Traukinuko“ vadovė dr. Sandra Petraškaitė-Pabst


Ši naujiena buvo paskelbta Štutgarto lietuvių bendruomenės Facebook paskyroje.
Prisijunk prie mūsų @StutgartoLietuviai!