Apie bendruomenę

Štutgarto lietuvių bendruomenę:

Štutgarto lietuvių bendruomenė gyvuoja nuo 1945 m., esame Vokietijos Lietuvių Bendruomenės dalis. Šiuo metu tai vienintelė aktyvi, oficialiai veikianti lietuvių bendruomenė Badeno-Viurtembergo žemėje, vienijanti virš 80 pastovių narių.