VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA

Vasario 16-osios gimnazija

– puoselėjanti tradicijas, integruota, moderni;
– PLB ir VLB kūdikis, gimęs 1950 m.;
– 1999 m. suteiktas Heseno žemės valstybinis pripažinimas;
– 2010 gabiųjų mokinių ugdymo sertifikatas;
– suteikiama galimybė mokytis lietuvių kalbos ir laikyti brandos egzaminą;
– mokykla, kuri stengiasi atitikti nūdienos reikalavimus ir orientuojasi į ateitį.

Mūsų mokiniai

– apie 200 mokinių;
– 30–40 proc. lietuvių kilmės, iš kurių dalis gyvena Gimnazijai priklausančiame bendrabutyje;
– kiti mokiniai atvyksta iš aplinkinių vietovių (Lamperthaimo (Lampertheim), Fyrnheimo (Viernheim), Vormso (Worms)), su kuriomis yra geras susisiekimas.

Mokyklos valdymo institucija

– Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija, susidedanti iš Vokietijos ir pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų, LR ŠMM ir Lietuvių katalikų sielovados Vokietijoje bei Lietuvių evangelikų-liuteronų bažnyčios atstovų.

Gimnazijos misija

– puoselėti krikščioniškas vertybes ir tradicijas, nepriklausomai nuo pasaulėžiūros ir tautybės diegti atsakingumą, saugant savo identitetą ir kultūrą.

Mūsų tikslai:
– teikti mokiniams žinias ir gebėjimus, optimaliai paruošti juos abitūros egzaminams ir profesinei veiklai;
– ugdyti dėmesingumą ir elgesį be smurto;
– dirbant individualiai, skatinti kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją;
– ugdyti savarankiškumą, savikritiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus;
– bendradarbiauti su tėvais, įtraukiant juos į mokyklos tikslų įgyvendinimą.

Mūsų adresas / Unsere Adresse

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Raštinės tel.-nr.: +49 6256 – 8598-18
Faksas: +49 6256 – 217317,
el. paštas: office@vlbe.org
skype: bendruomene.de

https://www.gimnazija.de/

Raštinės darbo laikas / Öffungszeiten

Pirmadieniais/Montags: 10:00-14:00
Antradieniais/Dienstags: 10:00-13:00
Ketvirtadieniais/Donnertags: 15:00-18:00

Nuotraukos autorius Darius Šulcas