Tapk nariu

Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai. Nariu tampama, padavus raštišką pareiškimą ŠLB apylinkės valdybai arba užpildžius formą mūsų interneto svetainėje. Nariais gali būti priimami ir jokiai LB apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi į Vokietijos LB valdybos sudaromą narių sąrašą. Nariai moka solidarumo įnašą. Nuo 2013 metu jis yra nustatytas taip:

Kaina metams
Šeimai       36,00 €
Suaugusiems       24,00 €
Nedirbantiesiems ir pensininkams       12,00 €
Studijuojantiems ir nepasiturintiemsgali būti atleisti nuo nario mokesčio, tai yra apylinkės sprendimas

Jei norite tapti Vokietijos ŠLB nariu, užpildykite nario pareiškimo anketą ir siųskite ją ŠLB valdybai.

Litauische Gemeinschaft Ortsverband Stuttgart
Schwanenstraße 18
70329 Stuttgart

Litauische Gemeinschaft Stuttgart
Volksbank Stuttgart eG
IBAN: DE88600901000565227009
BIC: VOBADESS

Narystės prašymas paštu: nario_pareiskimas.doc

Narystės prašymas elektroniniu būdu: