Aušra Jankevičienė 7 –11 m. grupės mokytoja

Mieli vaikai ir tėveliai,

priėmusi iššūkį, atvykti dirbti ir gyventi Vokietijoje, supratau, kaip yra svarbu išsaugoti lietuvybę ir lietuvių
kalbą. Tai ypač svarbu turint mažamečių vaikų. Todėl man dirbti „Traukinukyje“ yra šventa pareiga ir tikslas.
Esu gimusi 1977 m., Marijampolėje. 2002 m. baigiau Marijampolės kolegiją ir įgijau mokytojos pradinėse
klasėse kvalifikaciją. 2011 m. sėkmingai baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijau edukologijos
bakalauro laipsnį ir mokytojos kvalifikaciją. Mokytojo praktikos įgijau dirbdama Marijampolės internatinėje
mokykloje, Vilkaviškio Salomėjos Nėries gimnazijoje bei Pilviškių pagrindinėje mokykloje.
Esu pasiryžusi ir toliau ugdyti vaikus, kartu puoselėdama lietuvių kalbą, supažindindama su lietuvių liaudies
tradicijomis, papročiais. Dirbsime pagal Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos rekomenduojamas
mokymosi programas bei remsimės kitų šalių bei Vokietijos miestų lietuviškų mokyklėlių sėkminga praktika.
Todėl visus – vaikus ir tėvelius- kalbančius ir nekalbančius lietuviškai, nuoširdžiai kviečiu atvykti į lituanistinę
savaitgalinę mokyklėlę Traukinukas, mokytis, puoselėti, turtinti bei neužmiršti lietuvių kalbos ir mūsų
gimtinės Lietuvos.
Nuoširdžiai Jūsų Aušra Jankevičienė