Gabrielė Gylytė-Hein vadovauja Lietuvos -Vokietijos forumui

Gabrielė Gylytė-Hein vadovauja Lietuvos -Vokietijos forumui. Kokius projektus kultūros srityje surengė ir kokius dar žada rengti -žiūrėkite Karolio Genučio pokalbyje su garbės konsule Frankfurte prie Maino Gabriele Gylytei-Hein.

Štutgarto Reporteriai Jums taria nuoširdų ačiū už tai, kad esate, kad stengiatės dėl Lietuvos ir Vokietijos kultūrinio bendradarbiavimo, kad tęsiate lietuvių kultūros tradicijas, kurios yra svarbios mūsų identiteto išsaugojimui.