Lietuvos ambasadoje Berlyne buvo susitiko Vokietijos lietuvių bendruomenių vadovai

Lietuvos ambasadoje Berlyne buvo susitikę Vokietijos lietuvių bendruomenių vadovai, prisimindami 1949 birželio 14 Vokietijoje paskelbtą Lietuvių chartą (dažnai tituluojamą pasaulio lietuvių Konstitucija) ir įkurtos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 70 jubiliejų, diskutavo apie šiandieninius Vokietijos lietuvių telkimo iššūkius bendrai veiklai “Vardan Tos”. 
Keičiasi laikai ir žmonės, bet tikėjimas, kad lietuviai kur begyventų yra atsakingi už lietuvybės išsaugojimą ir savo Tėvynės ateitį išlieka.