Lietuvos evangelikų liuteronų dvasininkas Kun. Romualdas Liachavičius

Lietuvos evangelikų liuteronų dvasininkas
kun. Romualdas Liachavičius
Kunigas Romualdas Liachavičius šiuo metu darbuojasi Bažnyčios misijoje Vokietijos Augsburgo mieste.
Norint dvasinio pokalbio, patarimo ar tiesiog maldos bei sakramentų priėmimo, galima kreiptis tiesiogiai į kapelioną kun. paštu: kun.romas@gmail.com arba telefonu: +49 17686719930