Regina Balčiūnaitė nebėra bendruomenės mokyklės ,,Traukinukas” oficiali mokytoja ir vadovė

Gerb. bendruomenės nariai,
norime pranešti, kad nuo š. m. liepos 13 d. Regina Balčiūnaitė nebėra bendruomenės mokyklės ,,Traukinukas” oficiali mokytoja ir vadovė. Šiuo metu Garbės teismui yra perduota visa medžiaga dėl jos savavališkai atšauktų projektų ir dalyvavimą ansamblio „Ridigdo“ Forum der Kulturen Stuttgart 2019 m. atšaukimą, tai padaryta be valdybos žinios ir dėl nepateiktų piniginių lėšų, gautų už bendruomenės vardu projektus, ataskaitų bei kito materialinio turto gauto pagal sąskaitas.
Pagarbiai
Štutgarto Lietuvių Bendruomenės valdyba