Sielovada

Gerb. bendruomenės nariai, 
primenu, kad per šv. Velykas su kunigu Virginijumi Grigučiu buvo derinamas vizitas į kalėjimą aplankyti nuteistuosius. Prašymas kalėjimo administracijai buvo parašytas ŠLB bendruomenės pirmininko, teisėjui pritarus, buvo svarstomas pastovus išduotas leidimas pastoraciniam lankymui kunigui. Deja, dėl kunigo Virginijaus Grigučio didelio užimtumo, nepavyko su juo suderinti šio vizito į kalėjimą iki š. m. rugpjučio mėnesio. Tik tikintieji savo ruožtu užprenumeravo krikščionišką spaudą kalintiesiems, kurios prenumerata lapkričio mėnesį jau baigiasi. Nepraraskime vilties ir tikėkimės, kad šis sezonas bus sėkmingesnis ir gerbiamam kunigui atsiras laiko atlikti savo pareigas ir aplankyti nuteistuosius bent iki šv. Kalėdų. 
Pagarbiai ŠLB pirmininkas Karolis Genutis