ŠLB valdyba kreipėsi į VLB Garbės TEISMĄ

VLB garbės teismui,

VLB Tarybos Prezidiumui,

VLB tarybai,

VLB garbės pirmininkui,

Kreipimasis

Gerbiami VLB garbės teismo nariai,

ŠLB valdyba kreipėsi į Jus, turėdamas tikslą – gauti kompetentingus atsakymus ir  įvertinimus į ŠLB nariams išsiųstus VLB valdybos laiškus.

2019-10-09 ŠLB nariams buvo išsiųstas VLB valdybos laiškas:Informacija apylinkės nariams: Prašymas patvirtinti VLB narystę.Šiame laiške-kreipimesi buvo šie punktai:

· Jūs esate aktyvus VLB narys? Galbūt jums yra aktuali šeimyninė narystė?· Banko sąskaitos duomenys: ar jūsų IBAN dar aktualus, ar sutiktumėt, kad nario mokestis būtų nurašytas nuo jūsų sąskaitos?

· Jei jūs savo narystės iki 2020 sausio 31 dienos nepatvirtinsite, jūsų duomenys bus ištrinti iš mūsų narių sąrašo, ko pasėkoje bus nutraukta jūsų narystė VLB.

Š. m. spalio 20 d. ŠLB valdybos posėdį,  nubalsavo ŠLB valdyba kreiptis į garbės teismą, kad gauti kompetentingus atsakymus ir įvertinimus, patvirtinimus, paneigimus. Taip pat ŠLB valdyba tai traktuoja kaip nepagarbą apylinkėms ir  jų darbui.
1.Toks narystės nutraukimas prieštarauja VLB statutui. VLB statutas § nurodo, kada ir kaip nutrūksta narystė. VLB statuto 2011 metų patvirtintoje versijoje nėra numatytas kitoks narystės nutraukimas. VLB Taryba nėra patvirtinusi kitokių pakeitimų, nėra numatyta ir šeimyninė narystė, tokio termino VLB statute taip pat nėra.

2. VLB valdybos išplatintas pranešimas prieštarauja VLB statutui, nes VLB statutas apylinkių valdyboms leidžia § 9. d) priimti sprendimą dėl neeilinių mokesčių. Prieštarauja VLB Statute §15. e) Nario mokesčio rinkimas. VLB valdybos pareiškime pateikiama VLB sąskaita, į kurią naujai prisiregistravę nariai pervestų įmokas. Apylinkės negautų tiesiogiai savo narių įmokų.

3. VLB valdybos pareiškimas iš dalies prieštarauja VLB Statuto § 4,5,6,9,15. 

Toks VLB valdybos laiškas bendruomenės nariams kelia sumaištį ir nepasitenkinimą. 

Pagarbiai

Štutgarto lietuvių bendruomenės valdyba

ŠLB pirmininkas Karolis Genutis