Vasario 16-osios minėjimas ir „Ridigdo“ draugijos pristatymas

Vasario 16-ąją bendruomenėje paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šventę, kaip ir įprasta, iškilmingai pradėjome mūsų valstybės himnu. Po jo ŠLB Valdybos sekretorė Akvilė Weinert šventės dalyvius pasveikino atidarymo kalba. Šventės šerdimi buvo muzikinė dalis, kuria paruošė „Ridigdo“ ansamblio vadovas ir naujas bendruomenės valdybos pirmininkas Juozas Vasiliauskis. Skambėjo gerai žinomos ir mylimos lietuviškos dainos: „Svarbiausi žodžiai“ , „Mano kraštas“, „Lietuva“. Jas atliko ansambliečiai ir solistės Emilija Kerbelytė, Justina Levanaitė ir Juozas Vasiliauskis. Dainą „Mūsų Lietuva“ sudainavome visi kartu ir vaišindamiesi bendravome. J. Vasiliauskis taip pat pristatė „Ridigdo“ Lietuviškos kultūros draugiją, įkurtą Štutgarte. Džiaugiamės šia švente, jos dalyviais ir dainomis, o taip pat naujais bendruomenės metais!