VLB „Informacijos“ Nr. 7 (583)

Liepa, 2019

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje. 

Nuoroda: VLB „Informacijos“ Nr. 7