VLB Štutgarto apylinkės valdybos narių susirinkimas 2019. 10. 20

VLB Štutgarto apylinkės  valdybos narių susirinkimas

Protokolas Nr. 5, 2019 m.

2019. 10. 20, Štutgartas

Gerbiami Štutgarto apylinkės valdybos, bendruomenės nariai, savanoriai ir visi, kuriems rūpi

mūsų ateitis!

Spalio 20 d. 16 val. kviečiu Jus į valdybos susirinkimą, kuriame aptarsime ŠLB  protokolo  Nr. 4 veiklos ataskaitą: su kokiomis kliūtimis susidūrėme, kokie sunkumai iškilo ir kaip juos įveikėme

Susirinkimo vieta: Amstetter Str. 39, 70329 Stuttgart

Restorane Gasthaus Hirsch II aukšte

Susirinkimo tikslas

● Aptarti ir patvirtinti protokolą  Nr. 4;

● Nuveiktų darbų veiklos ataskaita.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Protokolo  Nr. 4 veiklos ataskaitos aptarimas ir patvirtinimas  
 2. Protokolas Nr. 3 -2019   2019.06.02 ( Sandros) papildymas ir patvirtinimas
 3. VLB laiškų ŠLB valdybai analizė ir įvertinimas
 4. VLB laiškai ŠLB nariams  įvertinimas
 5. VLB laiškai ŠLB nariams  dėl nuskaičiavimo  į VLB sąskaitą, nario mokestis,  įvertinimas
 6. VLB valdybos  bendradarbiavimo  darbo specifikos įvertinimas   (VLB protokolai)
 7. Aptarti mokyklėlės veiklą
 8. Veiklų, darbų pasiskirstymo patvirtinimas
 9. ŠLB valdybos darbo specifikos ir sprendimų priėmimų aptarimas
 10. Inventoriaus naudojimas
 11. Finansai
 12. Projektai, renginiai
 13. Patalpos 
 14. ŠLB narių sveikinimai gruodžio 1d. Pasaulio lietuvių metais 
 15. Sveikinimai gimtadienio proga
 16. ŠLB veiklų peržiūrėjimas, aktualijos
 17. Siūlomi pirkimai, parama – balsavimas
 18. ŠLB kandidatų siūlymas į VLB tarybą
 19. Buvusiosios „Traukinukas“ veiklos koordinatorės  Reginos Balčiūnaitės turto grąžinimas

Karolis Genutis  Štutgarto valdybos pirmininkas