Živilė Šeškaitė 5 – 6 m. grupės – mokytoja

1974 m. gimiau Palangoje. Užaugau šešių vaikų, darbininkų šeimoje. Baigusi abitūrą, penkis metus studijavau Klaipėdos Universitete, kur 1997 m. įgijau edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, vaikų auklėtojos ir pradinės mokyklos mokytojos profesinę kvalifikaciją. Po studijų išvykau į Vokietiją. Prabėgus Au-Pair metams, pradėjau filosofijos ir germanistikos studijas Štutgarto Universitete. Nuėjusi daugiau nei pusę studijų kelio, gyvenimo buvau priversta persiorientuoti ir sugrįžau į pedagoginę veiklą. Po diplomo pripažinimo Badeno Viurtembergo žemėje, savo pedagogines žinias toliau plėčiau jau dirbdama pedagoginį darbą Štutgarte. Du metus lankiau papildomus mokymus. Juose buvo perteikiamos žinios apie ugdymo ir lavinimo skatinimą ikimokykliniame amžiuje. Paskutiniaisiais metais įgijau ateljė ir dirbtuvių pedagogės kvalifikaciją. Prieš trejus metus mano pedagogines nuostatas dar labiau sustiprino pažintis su ypatingu žmogumi, Arno Šternu. Nuostabi, gyva, autentiška asmenybė, sukūrusi Malort konceptą, kuriuo remiantis yra sudaromos sąlygos pozityviam asmenybės formavimuisi. Pedagoginę praktiką įgijau jau devynerius metus dirbdama su ankstyvosios (1 – 3 m.) ir ikimokyklinės vaikystės (3 – 6 m.) amžiaus vaikais. 

Šiandien dirbu įstaigoje – Kinder- und Familienzentrum „Francesca“ in Bad-Cannstatt –, kurioje pedagoginė veikla yra pagrįsta early exelenz konceptu. Remiantis juo, tėvai yra savo vaikų ekspertai, žinovai. Pedagogų ir tėvų tarpusavio bendradarbiavimas įvardijamas partneryste. Svarbiausias ir gražiausias šio koncepto teiginys — kiekvienas vaikas yra ypatingas! 

Gyvenimas mane išmokė džiaugtis akimirkomis. Stengiuosi perduoti tai, ką žinau ir susižaviu tuo, kas nauja. Priimu žmogų tokį, koks jis yra. Paskatinu žmogų nebijoti būti savimi ir savo savitumą puoselėti. Didelė mano gyvenimo dalis neišvengiamai yra susijusi su pedagogika, todėl savo potencialą įžvelgiu pedagoginėje srityje. 

Tu esi ypatingas! Ir aš noriu Tave pažinti!