Sielovada

Tiesa padarys jus laisvus! (Biblija, Jono 8:32)

Tikinčiųjų bendruomenės misija

…Kartais našta, kurią pats neši, tau yra per sunki, tačiau pasidalinęs ja su kitais tikinčiaisiais maldoje patiri, kad ją nešti pasidaro daug lengviau. Apaštalas Paulius ragina mus nešioti vieni kitų naštas (Gal. 6:2). „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“ (Mt. 18:19). Mums yra svarbi bendra malda, kuomet keletas tikinčiųjų susitaria bendrai melstis prašydami atsakymo ir užtardami tam tikrą situaciją. Meldžiames Popiežiaus Pranciškaus bei asmeninėmis intencijomis prašant Dievo gailestingumo, Šventosios Dvasios vedimo bei išminties,atsivertimo malonės bendruomenės nariams ir jų artimiesiems, Švč. Mergelės Marijos užtarimo, Šventosios Dvasios šviesos, pažinimo malonės ieškantiems Dievo, Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir globos santuokai ir šeimai, Mergelės Marijos globos visoms besilaukiančioms mamoms ir jų vaikeliams, Sutarimo malonės bendruomenės narių šeimose; meldžiames už krikščionių vienybę, už bendruomenę, kad mus Viešpats vienytų ir augintų kaip apaštalinį kūną, už sergančius bendruomenės narius ir jų artimuosius prašant jiems dvasinės ir fizinės sveikatos malonių, už mirusiuosius, prašydami gailestingumo ir šviesos, kad Viešpats būtų gailestingas jų sieloms, taip pat nepamirštame ir tų, už kuriuos niekas nesimeldžia.

Tikinčiųjų bendruomenės tikslai

 • Adoruoti kartu
 • Jungtis su kitomis bedruomenėmis ir švęsti Eucharistiją kartu
 • Kurti krikščionišką dvasią bedruomenėje padedami vieni kitiems
 • Kviesti dvasininkus rekolekcijoms
 • Melstis vieni už kitus
 • Rengti šeimų stovyklą
 • Siekti turėti lietuviškas mišias kuo dažniau (priklausys nuo mūsų aktyvumo)
 • Šlovinti Viešpatį kartu
 • Švęsti katalikiškas šventes kartu
 • Žygiuoti kartu į piligrimines keliones
 • Rožinio malda kiekvieną penktadienį

 

Karolis Genutis
Mobil: +49 (0) 1516 6716 110