Gabrielė Gylytė-Hein vadovauja Lietuvos -Vokietijos forumui

Gabrielė Gylytė-Hein vadovauja Lietuvos -Vokietijos forumui. Kokius projektus kultūros srityje surengė ir kokius dar žada rengti -žiūrėkite Karolio Genučio pokalbyje su garbės konsule Frankfurte prie Maino Gabriele Gylytei-Hein. Štutgarto Reporteriai Jums taria nuoširdų ačiū už tai, kad esate, kad stengiatės dėl Lietuvos ir Vokietijos kultūrinio bendradarbiavimo, kad tęsiate lietuvių kultūros …

2-ąjį gimtadienį atšventė Štutgarto L-Team krepšinio komanda

Saulėtą paskutinę birželio popietę triukšmingai savo 2-ąjį gimtadienį atšventė Štutgarto L-Team krepšinio komanda. Komandos pasveikinti bei jos palaikyti atvyko ne tik gausus būrys tautiečių bei krepšinio sirgalių, bet ir visa ,,Aidijos“ choristų komanda, kuri svečiuodamasi ne tik mus džiugino skambiomis giesmėmis, bet ir kartu su gimtadienio kaltininkais išmėgino savo jėgas …

Kamerinis choras „Aidija“ Štutgarte

Šiandieną, t. y. birželio 27 d., Štutgarto lietuvių bendruomenė sulaukė garbingų svečių-kamerinio choro „Aidija“, kuris pas mus svečiuosis keletą dienų. Choro dalyviai, nors ir išvargę po kelionės, tačiau panoro iš arčiau susipažinti su mūsų miestu.Viešnagės įspūdžius užfiksavo ir ŠLB pirmininkas Karolis Genutis, kuris kelionės gido estafetę perėmė iš Juozo Vasiliauskio …

Kamerinis choras „Aidija“ malda ir koncertas su ŠLB

Štutgarto lietuvių bendruomenei birželio 28-osios muzikos vakaras bažnyčioje buvo ypatingas. Audringus „Bravo!“ šūksnius chorui „Aidija“ už įspūdingą koncertą siuntė ne tik susirinkę tautiečiai, bet ir svečiai vokiečiai.Vakaras bažnyčioje prasidėjo Žodžio liturgija, susirinkusiesiems buvo pristatytas Gailestingojo Jėzaus arba Dievo Gailestingumo paveikslas, nutapytas dail. Eugenijaus Kazimirovskio pagal mistikės sesers Marijos Faustinos Kovalskos …

Lietuvos ambasadoje Berlyne buvo susitiko Vokietijos lietuvių bendruomenių vadovai

Lietuvos ambasadoje Berlyne buvo susitikę Vokietijos lietuvių bendruomenių vadovai, prisimindami 1949 birželio 14 Vokietijoje paskelbtą Lietuvių chartą (dažnai tituluojamą pasaulio lietuvių Konstitucija) ir įkurtos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 70 jubiliejų, diskutavo apie šiandieninius Vokietijos lietuvių telkimo iššūkius bendrai veiklai “Vardan Tos”. Keičiasi laikai ir žmonės, bet tikėjimas, kad lietuviai kur begyventų yra …

2019 metų valdyba

2019-06-02 perinkta nauja ŠLB valdyba.  Naujos valdybos pirmininkas Karolis Genutis, noriu pasveikinti šios valdybos narius ir palinkėti visiems vadovautis tarpusavio pagarba, pasitikėjimu, tolerancijos principais bei atsakomybe bendruomenei. Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume savo darbus. Mūsų komanda ieškanti ir drąsiai priimanti iššūkius. Čia mus visus vienija bendruomeniškumas, atsakomybė sau ir kitiems, gebėjimas siekti …

Sigitos Laubengaier paroda Štutgarte

Kur žmogus begyventų, ten jis palieka savo pėdsakus. Kartais atrodo, kad Gėrio, Grožio, Laisvės ir Teisingumo ilgesys jo sieloje niekad neblėsta. Nūdien lietuvio gyvenimo pėdsakų, kūrybinės dvasios apraiškų galima aptikti visose žemės pagairėse (Stasys Santvaras). Tokių minčių lydimas ir aš patekau į Sigitos Laubengaier parodą. Sigita gimė Kaune, tačiau šiuo …